سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحسین آرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
رسول خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
اسماعیل سیلاخوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید عسگری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از مهمترین روشهای حفاظت و احیای حوزه های آبخیز روش های بیولوژیک است اصلاح و احیای مراتع موجب افزایش کمی و کیفی تولید علوفه شده و فراورده های دامی را به حداکثر مقدا رممکن م یرساند عملیات پیشنهادی باید موجب پایداری اکوسیستم گردد و تاثیر مثبت براقتصاد حوزه و کاهش فرسایش و رسوب و حاصلخیزی منطقه داشته باشد هدف اصلی دستیابی به جامعه گیاهی ویژه ای است که گیاهان آن برای دام مغذی بوده نسبت به چرا حالت ارتجاعی داشته و سطح خاک را از فرسایش آبی و بادی حفظ نمایند همچنین سطح رفاه آب خیزنشینان را بالا ببرد دراین تحقیق پس از تلفیق نقشه های پایه توسط نرم افزار GIS و بازدید صحرایی از حوزه پشت تاوه که یکی از زیرحوزه هیا استان کهگیلویه و بویراحمد است نقشه عملیات بیولوژیکی تهیه و موقعیت هریک مشخص گردید