سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدیقه علیزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

همانگونه که اخلاق و ارزشهای دینی برای تمام رفتارهای اجتماعی و عبادی خط مشی تعیین کرده است، برای کار و تلاش، توسعه یافتگی و داد وستد در جامعه انسانی نیز تأکید مضاعفی دارد. در آموزه های قرآنی پروردگار، برای انسان، کار و تلاش را مقرر داشته است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از قرآن کریم ،اصول اخلاق دادو ستد اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از تحلیل تجربی انجام شده است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت نشان میدهد که خوشبختانه اخلاق داد و ستد در فقه اسلامی جایگاه شایسته دارد و پیوستگی میان اخلاق و اقتصاد را در این حوزه به سهولت میتوان در احکام اسلامی یافت. اجرایی کردن آموزههای اخلاقی با همکاری دولت و نهادهای صنفی بازرگانی و سایر سازمان های مردم نهاد میتواند موجب اعتلای سطح اخلاق بازرگانی و داد و ستد در کشورمان شود.