سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد علیپور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد عنبر آباد
نسرین فرهاد دلگان – دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد عنبر آباد
زینب امیرشجاعی – دانشجوی کارشناسی،دانشگاه پیام نور واحد عنبر اباد
مزده یادمروا دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد عنبر آباد –

چکیده:

مکتب اقتصادی اسلام، تنها مکتبی است که ویژگی آن ، اخلاقی بودن آن است . دور شدن مکاتب دیگر از اخلاق انسانی و الهی و تکیه صرف آنها بر اصل لذت گرایی صرف و مادی، مجامع انسانی را با مخاطرات فراوانی روبرو کرده است . مکتب اقتصادی اسلام، این نقیصه را به خوبی و به احسن وجه جبران می کند از این دیدگاه ، هدف از نمام رفتار ها و فعالیت های اقتصادی ،اخلاق الهی و تکامل روح و روان انسان ها جهت رسیدن به آخرتی آباد است ، همچنان که حل مشکلات اقتصادی ، فقط در پرتو گسترش اخلاق امکان پذیر خواهد بود، برای همین، اقتصاد اسلامی، روابط اقتصادی را به جای قانون و مفاهیم غیر واقعی دیگری مثل دست نامرئی بازار بر اخلاق متکی می کند . مولفه های نشان دهنده جریان و سریان اخلاق بر کل بدن و عمق تعالیم اقتصاد اسلامی را می توان در مواردی مثل مصرف ، تولید، درآمد، تجارت، تبلیغات تجاری، مذهب اقتصادی نظام اسلامی و جذب منعفت و رشد اقتصادی خلاصه کرد .