سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
همایون مهدوی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

داشتن تصاویر ماهواره ای ادغام یافته ای که دارای کیفیت بصری بالاتر و همچنین دارای اطلاعات مکانی و طیفی بالاتری نسبت به تصاویر اولیه به صورت جداگانه، هستند، میتواند در سنجش از دور مفید باشد. در این نوع ادغام، یک تصویر پنکروماتیک با رزولوشن مکانی بالاتر و یک تصویر چندطیفی با رزولوشن مکانی پایین تر اما اطلاعات طیفی بالاتر، ادغام شده و یک تصویری که هم دارای اطلاعات جزیی مکانی و هم اطلاعات طیفی بالاتری است، به دست میآید. در این مقاله، دو روش ادغام مبتنی بر ترکیب تبدیل ویولت گسسته ی الگوریتم مالات و فیلتر بالاگذر و ترکیب تبدیل ویولت گسسته ی الگوریتم ایتروس و فیلتر بالاگذر ارائه و از جهت کیفی و کمی مقایسه شده اند. از این تصاویر در کاربردهای مختلف سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای طبقه بندی و استخراج اطلاعات میتوان بهره گرفت.