سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
امید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سیدعقیل ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

تحقیق حاضر تلاشی از بکار گیری یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی شهری با توجه به مقوله مکان یابی است. مکان یابیخوابگاه های دانشجویی می تواند یکی از موضوعاتی باشد که به نهاد دانشگاهی کشور کمک به سزایی کند تا بهترین مکان را برایاحداث خوابگاه دانشجویی با توجه به معیار ها و فاکتور های موجود به دست بیاوریم این پژوهش در منطقه شش شهرداری تهرانانجام شده است به دلیل اینکه یکی از مناطق مهم از نظر اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و یکی دیگر از معیار هایی که این منطقه را انتخاب کرده ایم این است که جزء مناطقی است که بهترین و معتبرترین دانشگاه های ایران مانند: دانشگاه تهران- دانشگاه صنعتی امیر کبیر و… در آن موجود است. در انتخاب مکان خوابگاه ها باید به امنیت- آرامش دانشجو توجه زیادی شود. برای این منظور از معیارهای نزدیکی به مراکز انتظامی- بیمارستان- دسترسی- دانشگاه و دوری از تاسیسات و خوابگاه های موجود به دلیل پراکندگی خوابگاه ها در محدوده منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. سپس داده های مکانی گردآوری شده مربوط به هر معیار به فرمتقابل تبدیل در GIS برای اعمال مدل و انجام تحلیل های فضایی از طریق تشکیل پایگاه داده ها و ایجاد لایه های اطلاعاتی جدیدتبدیل شدند. نهایتا به منظور الگو سازی هر کدام از معیار ها بر اساس ارزش و اهمیت آنها در مکان یابی خوابگاه دانشجویی در نرمافزار EXPERT CHOICE وزن مناسبی برای هر یک ازلایه های اطلاعاتی داده شده است.نتایج حاصل از تلفیق لایه های وزندهی شده بر اساس میزان اهمیت هر یک از لایه ها در مکان یابی خوابگاه دانشجویی زمین های منطقه مورد مطالعه را برای انتخابمکان مناسب برای ایجاد خوابگاه های دانشجویی اولویت بندی کرد. در نتیجه زمین های ما در شش دسته قرار گرفته که خوابگاههای ما در مناطق بسیار مناسب و مناسب نزدیک به دانشگاه- بیمارستان- مراکز انتظامی قرار گرفته است که مناطقی که برای ما مشخص کرده اند به دلیل یکسری محدودیت ها باز هم برای آنها فیلتر گزاشته ایم تا مکان مناسب تر را برای ما مشخص کند.