سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهروش نبیئی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلو
علی اصغر مریدی – استادیار گروه زمین شناسی

چکیده:

نخستین رخداد دگرشکلی (D1) در کرتاسه فوقانی رخ داده است. از شواهد این رویداد دگرشکلی در منطقه وجود چین ها با روند E-W در منطقه می باشد. این مرحله همزمان با آغاز برخورد دو بلوک می باشد.دومین رویداد دگرشکلی (D2) می باشد که در محدوده ائوسن فوقانی تا الیگوسن روی داده است. این رویداد عظیم احتمالاً همزمان با بسته شدن حوضه شرق ایران می باشد. از جمله شواهد این رویداد می توان به این موارد اشاره کرد: 1- وجود دگرشیبی زاویه دار 2- تراست های موجود در منطقه 3- دگرگونی محلی دینامیکی در حد فیلیت 4- چین های برگشته و بریده شده با تمایل به سمت SW. سومین رویداد دگرشکلی (D3) در الیگومیوسن روی داده است. در طی این واقعه محور ناودیس OC در غرب نصرت آباد تشکیل شده است. همچنین تشکیل گسل نصرت آباد به این رویداد نسبت داده می شود. چهارمین رویداد دگرشکلی (D4) در پلیو-کواترنر روی داده است. از شواهد این رویداد می توان به این موارد اشاره کرد: 1- آغاز فعالیت گسل کهورک در منطقه مورد مطالعه 2- جابجایی آبراهه ها 3- جابجایی محور چین های قدیمی