سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
حمیدرضا حری – عضو هئیت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از عوامل حیاتی ازدواج می باشد که تکامل بشر در زندگی اجتماعی شکل می دهد و سبب می شود که انسان با همراهی شخص دوم، چرخه سعادت را با فراهم شدن نیازهای عاطفی و روحی و روانی با آرامش وثبات طی نماید ؛اگر چه طبق فرموده پیامبر اکرم ص با ازدواج انسان نیمی از دین خود را حفظ می کند؛ اما در شرایط امروزی به دلیل تجمل گرایی ، اتکای و وابستگی افراطی به تحصیلات عالیه دانشگاهی ، بیکاری و زمان انتظار جهت دسترسی به اشتغال فرآیند و چرخه ازدواج دچار مشکل شده است ، به دنبال این امر شاهد آسیب ها و اثرات منفی در فضای اجتماعی و کاهش رشد جمعیت باشیم از سویی سرمایه انسانی که مهترین دارایی هر جامعه می باشد را دچار تهدید نموده است ،لذا برای اینکه بتوان به معضل موجود که در سراسر دنیا فراگیر شده است رسیدگی نمود ؛می بایست سیاست های اقتصادی و فرهنگی جوامع در جهت حمایت ازدواج با سنین مناسب و جوان تر همسو شود ، در اینجا سعی براین است با ارائه تحقیق از روش اقدام پژوهی علاوه بر نگاه علمی به موضوع مذکور بتوان راهکاری ارائه خواهیم داد، درضمن روش مطالعه کتابخانه ای و غیر میدانی با استفاده نگرش و ارائه تسهیلات بانکی براساس گروه سنی زوجین در اختیار آنان قرار گیرد و شاهد آن باشیم با نگاه اقتصادی در بخش بانکی بخشی از مشکلات ازدواج مربوط به تاخیر در سن ازدواج است حل و فصل نمود،لذا با هدف انگیزه و حمایت های کاربردی در تسهیلات بانکی براساس گروه سنی ازدواج خدمت نوینی برای جوانان فراهم نمود.