سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره سادات حقایقی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه های دریایی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنای
محمدجواد کتابداری – دانشیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

امواج خطرناک دریا معمولاً به صورت گروهی ظاهر می شوند و داشتن دانش کافی راجع به نحوه تشکیل و حرکت آنها برای طراحی سازه ها درمناطقی که احتمال رخ داد این نوع موج زیاد است بسی ار ضروری به نظر می رسد . اما معیارهایی که برای توصیف این پدیده به کار می روند محدود هستند و بعضاً توانایی تبیین همه جنبه های آن را ندارند . تحقیق حاضر در پی آن است که از برجستگی های روش تحلیل مارکوف که معمولاً در بررسی بارهای تصادفی به کار می رود سود جسته و امکان استفاده از این روش برای تحلیل میزان گروهی بودن امواج را بررسی نماید . نتایج حاصل نشان داد که نمایش تغییرات موج در ماتریس مارکوف درک خوبی را از میزان بی نظمی یک رکورد موج ایجاد می کند، همچنین معیار بی نظمی که با استفاده از زنجیره مارکوف به دست می آید، می تواند مقیاس کمی مناسبی برای میزان گروهی بودن موج باشد