سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود زنجیرچی – دانشگاه یزد
جواد کرمی – دانشگاه یزد
ندا روشن – دانشگاه یزد

چکیده:

با وجود تحقیقات فراوانی که در زمینه هوش عاطفی صورت گرفته هنوز هم درباره مفهوم هوش عاطفی و اجزا تشکیل دهنده آن توافق نظری حاصل نشده و اگر به ادبیات موجود در این زمینه رجوع شود می توان ملاحظه کرد که دانشمندان مختلف هرکدام اجزاء هوش عاطفی را به صورتی متفاوت بیان کرده اند. پژوهش های زیادی در دهه اخیر، تاثیر هوش هیجانی بر متغیرهای مختلف بررسی کرده اند. در این میان تنها پژوهش های معدودی به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی(به عنوان عامل ایجاد تحول و سازگاری با محیط) پرداخته اند و میتوان گفت که هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی در دنیای امروز، این پژوهش راهکارهایی را برای تقویت هوش هیجانی ارائه داده است که به دنبال آن می توان یادگیری سازمانی را بهبود بخشید