سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
ساره رحیمی – دانشجوی رشته محیط زیست

چکیده:

موازاید خطرناک مواد زاید جامد یا مایعی هستند که به علت کمیت غلظت و یا کیفیت فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی می توانند باعث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیماریهای بسیار جدی شوند براساس تعریف اژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده زباله های خطرناک به مواد زاید جامدی اطلاق می شود که بالقوه خطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدت زمانی موجبات خطررا برای محیط زیست فراهم می کنند از این رو کنترل مواد زاید جامد و از جمله زباله های سمی و خطرنااک که بخشی از آن را زباله های بیمارستانی تشکیل میدهد یکامر اجتناب ناپذیر در مدیریت زایدات شهری است توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد کنترل الودگی های محیط از جمله مواد زاید جامد بخش مهمی ازاین وظیفه را تشکیل میدهد که باتوجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است بدین لحاظ دراین مجموعه سهی خواهد تا درحدامکانمواردی همچون اهمیت مسئله روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله شناخت و طبقه بندی مواد سیستمهای جمع اوری و حمل و نقل و روشهای دفع مواد به وضوع مورد توجه قرارگرفته است.