سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعمت اله محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب
فاطمه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب
علی اکبر بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

مدلهای فعلی توسعه براساس نیل به رشد اقتصادی بالا مصرف زیاد منابع و ضایعات فراوان زندگی بشر را نه تنها به سمت ارامش رهنمون نکرده بلکه مسائل و مشکلات پیچیده ای از قبیل گرم شدن زمین نابودی جنگلها و سوراخ شدن لایه اوزن که تنها بخش یاز یک فاجعه عظیم است را به ارمغا ن اورده است تاثیرات الودگیضایعات اغلب طولانی مدت هستند و می توانند برروی نسلهای اینده تاثیر بگذارند و نسلهای اینده باید بار مصر ف ناپایدار منابع توسط نسل امروز را به دوش بکشند دراین مقاله ابتدا مفاهیم کلی مربوط به توسعه پایدار مورد مطالعه قرار میگیرد سپس پایداری در سه بعد محیط زیستی ، اجتماعی، و اقتصادی برای صنعت مبلمان بررسی و راهکارهای مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دراین صنعت ارائه می گردد.