سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهمن فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،
میترا سرهنگ زاده – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدرضا کاظمی – کارشناس ارشد برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

تعیین ظرفیت و مکانیابی مناسب تولید پراکنده میتواند کاهش هزینههای سرمایهگذاری سیستم با تعویق انداختن احداث تجهیزات جدید، بهبود پروفیل ولتاژ و نیز کاهش تلفات سیستم را به همراه داشته باشد. علاوه بر این میتواند در راستای بهبود قابلیت اطمینان سرویس مشترکان مورد استفاده قرارگیرد. کاهش تلفات سیستم در یک شبکه توزیع، بشدت تحت تاثیر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده قرار دارد. در این مقاله، از یک روش جدید بنام الگوریتم خفاش جهت جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده روی سیستمهای توزیع ارائه شده است. هدف، به حداقل رساندن تلفات توان شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ و بهبود شاخص پایداری ولتاژ در چهارچوب عملیاتی سیستم و قیود امنیتی در سیستمهای توزیع شعاعی می باشد. تجزیه و تحلیل روی سیستم 96 شینه استاندارد IEEE انجام شده و عملکرد دقیق اثر بخشی روش پیشنهادی ارائه شده است.