سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین شمس – عضو هیات علمی دانشگاه سما اندیشه
مجتبی سرلک – گروه برق واحد نراق دانشگاه آزاد اسلامی نراق ایران
محسن کیهان ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه برق رشت ایران
سجاد قتاحی – گروه مهندسی برق دانشکده مکاترونیک واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی کرج ایران

چکیده:

دراین مقاله از الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن اندازه مکان و نوع بهینه ترانسفورماتور های توزیع استفاده شده است درمدل پیشنهادی از استراتژی نوین بهنگام سازی برای جستجوی پاسخ های مناسب و امکان پذیر استفاده شده است که باعث سادگی روند محاسبات بهبود توانایی های بهینه سازی میگردد مدل مساله مذکور شامل محدودیت های الکتریکی از قبیل افت ولتاژ مجاز درانتهای فیدهار فشارضعیف ماکزیمم ظرفیت بارگذاری ترانسفورماتورها تغذیه کلیه نقاط بارومحدودیت ساختارشعاعی شبکه توزیع می باشد درتابع هدف مساله هزینه های تجهیزات زمین کابلهای طرف فشارضعیف تلفات انرژی خطوط و ترانسفورماتورها و اطلاعات جغرافیایی شبکه مورد مطالعه درنظر گرفته شده است که باعث عملی تر شدن پاسخ ها درفرایند طراحی سیستم توزیع میگردد .در این روش محل و ظرفیت بهینه پستهای توزیع و حوزه تغذیه بهینه آنها با در نظر گرفتن حداقل تلفات و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی تعیین می شود و نتایج بدست آمده کارایی روش ارائه شده را نشان می دهد.