سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی فرهادخانی –
ابراهیم امینی زاده – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

افزایش سطح توانمندی فنی واقتصادی در صنایع مستلزم انجام تحقیقات کاربردی می باشد بدین منظور ضروری است که از فرایند مناسبی جهت تدوین نیازهای تحقیقاتی سازمان استفاده نمود. دراین مقاله یک متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک تحقیقات ارائه شده است از آنجا که تدوین استراتژی تحقیقات مستلزم شناخت تکنولوژی های مورد نیاز سازمان می باشد برای ارائه این متدولوژی جدید از رویکرد متدولوژی استراتژی تکنولوژی هکس – ماژلوف بههمراه رویکرد عوامل کلیدی موفقیت بهره گرفته شدها ست در ادامه این متدولوژی برای تدوین استراتژی تحقیقات، در شرکت برق منطقه ای غرب پیاده سازی شده و نتایج حاصل از آن ارائه می شود.