سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم قاسمیه – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حمید شاهبندرزاده – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمود امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در این مقاله با مطالعه بیش از 31 مقاله مختلف درزمینه لجستیک بشر دوستانه، که از بین مطالعات در سال های اخیر انجام شده ، توانسته شد 29ویژگی مهم لجستیک بشر دوستانه در بلایای طبیعی از این مقالات استخراج گردد سپس این ویژگی ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و میزان تکرار و وزن هر کدام بر اساس تعداد دفعاتی که مورد بررسی صاحب نظران واقع شده اند بدست آمده اند که در نهایتاز میان این ویژگی ها ، ویژگی های تقاضا غیرقابل پیش بینی، غیرارادی و پویا و هدف استراتژیک حداقل سازی هزینه اجتماعی با 10 تکرار و وزنی برابر با 0.143 دارای بیشترین اهمیت بوده اند . همچنین لازم به ذکر است هدف این مقاله ارائه مدلی است تا بدین صورت ویزگی های مهم لجستیک بشر دوستانه را شناسایی و اهمیت سنجی نماید .