سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی جنیدی جعفری – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای تبیین پذیرش بانکداری اینترنتی و با توسعه مدل پذیرش فناوری TAM تئوری رفتار برنامه ریزی شده TPB و اعتماد انجام گرفته است مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده از رایج ترین مدلهایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرارگرفته است دراین پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تاثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TPB,TAM بهره برداری شده است برای اجرا با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از 325 نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت بابهره گیری از ابزارهای اماری از جمله تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفته اند نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه ها و مدل پژوهشی مورد نظر است.