سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهاره مازندرانی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
محمدعلی شفیعا – استاد دانشکده مهندسی صنایع
محمد فتحیان – استاددانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

یکی از اهداف تمامی پژوهشهای سازمانهای سنتی و مجازی تا به امروز ارائه راهکارهایی برای پیشروی در مسیر افزایش اثربخشی است اما امروزه نیاز به بازنگری در مباحث گذشته به خوبی حس شده تا چندین عنصر و بسیار تاثیرگذار را مطرح کند. با مرور ادبیات و بررسیهای انجام شده می توان دریافت که معیارهای قطعی اثربخشی و رابطه آنها هنوز در هاله ای از ابهام قرار داد برای حل این مشکل تحقیقی طرح ریزی شد تا بتوان با استفاده از نظرات خبرگان این موضوع به عوامل مورد نیاز برای افزایش اثربخشی دست پیدا کرد نتایج نشان داد که عواملی نظیر رهبری تیمهای مجازی فناوری و دانش، از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار هستند هدف نهایی این مقاله ارائه مدلی است که به نیاز مدیران جهت شناسایی پراهمیت ترین عوامل موثر در افزایش اثربخشی سازمانی پاسخ داده و اولویت این عوامل را نیز نشان دهد و در عین حال بتواندبرخی رفتارهای طبیعی این سازمان را تفسیر کند.