سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید حبیبی فر – کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی،دبیر کمیته تحقیقات انفورماتیک پزشکی د
محمد ربیعی –
کامبیز بهاء الدینی –

چکیده:

دراین پژوهش هدف اصلی آن است که با بررسی ساختاریافته نیازهای فنی و تکنیکی استقرار امنیت اطلاعات در بیمارستان هایی آموزشی به درستی شناخته شده و بصورت یک الگوی راهنما دراختیار مدیران مربوطه قرار داده شود دراین پروژه طبق استاندارد ایزو 27002 با تهیه چک لیست های استاندارد اقدام به ارزیابی وضعیت امنیت اطلاعات بیمارستانهایی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می نماییم و براساس داده های بدست آمده مهمترین مشکلات دراین خصوص را شناختیم و با توجه به هزینه و زمان استقرار ISO براساس نتایج بدست آمده بتوان برای پیاده سازی سیستمی بومی شده و متناسب با ظرفیت و پتانسیل بیمارستانها برای طراحی یک سیستم امنیت اطلاعات بیمارستانی اقدام نمود با توجه به الگوی پیشنهادی تصویر و اجرای الزامات ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت توسط مراجع ذیصلاح با استفاده از فن آوری های روز اطلاعات برای کشور لازم و ضروری است.