سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسلمان رضوی طوسی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
تورج نویزی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
خلیل الرحمان دهواری – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

رشد دانه ها در مواد نانوسا ختار همواره یکی از دغدغه های مورد توجه محققان در زمینه علم مواد بوده است. سینتیک رشد دانه ها می تواند چشم انداز جدیدی را در مطالعات آزمایشگاهی مواد نانوساختار مطرح سازد . در این مقاله ابتدا مروری جامع بر تحقیقات متمرکز بر اصول تئوری رشد دانه ها انجام شده و سپس با استفاده از محاسبات ریاضی و استفاده از الگوهای ارائه شده تاثیر حضور نانو ذرات آلومینا بر اندازه دانه نهایی ترکیب بین فلزی RuAl نانوساختار در حین فرایند رشد مطرح می شود. نتایج نشان می دهد که روابط سینتیکی متداول همچون D2-D2=kt در بسیاری از موارد نمیتواند الگوی مناسبی برای پیش بینی رفتار رشد دانه زمینه های نانوساختار باشد.