سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن(دانیال) رازافشار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آرش شفیعی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده:

امروزه، بنگاه ها برای بقا، رقابت پذیری و کسب درآمد در دنیای کسب و کار که مملو از تغییرات و چالش های مداوم است باید همواره نسبت به رصد محیط داخل و خارج اقدام و استراتژی های خود را متناسب با آن شرایط، انتخاب و زیر ساخت های لازم را برای تحقق این استراتژی ها مهیا نمایند. اداره امور بنگاه ها با این رویکرد، مستلزم تعریف پروژه های متعدد می باشد که این امر برای مدیران آنها چالش های ویژه ای را در پی خواهد داشت. یکی از چالش ها این است که چگونه آن ها مطمئن شوند که پروژه های بنگاه تحت رهبری آن ها هماهنگ و همراستا با اهداف و برنامه ها پیش رفته و آیا اجرای استراتژی ها را محقق خواهد نمود یا خیر. بدیهی است این مطلب در خصوص تخصیص منابع و اعتبار لازم برای هر یک از پروژه ها نیز صادق است. در این مقاله، نظام مدیریت پورتفولیوی پروژه ها که آن را می توان مدیریت سبد پروژه ها نیز نامید، با رویکرد استراتژیک و به عنوان یک ابزار سودمند برای برقراری امکان شناسایی، تعریف و اولویت بندی صحیح پروژه معرفی و ضمن تبیین بودجه بندی عملیاتی و تشریح بودجه بندی استراتژیک، مدلی ارائه می شود که براساس آن می توان نسبت به اختصاص اصولی منابع لازم به برنامه ها، طرح ها و مصارفی که جنبه ی استراتژیک برای بنگاه دارند و در نظام مدیریت پورتفولیوی بنگاه هستند اقدام نمود به گونه ای که ارتقاء میزان تحقق اجرای استراتژی های بنگاه ها، به ویژه آنهایی که از روش کارت امتیازی متوان یاBSCبرای این امر بهره برده اند، تسهیل گردد.