سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آمنه ارزانی – شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

چکیده:

امروزه نقش و اهمیت منابع انسانی در دست یابی سازمان ها به توسعه پایدار برکسی پوشیده نیست. نیروی انسانی هر سازمان درکنار آموزش های مستمر بواسطه برخورداری از دانش روز با رویکردی متعهدانه و خلاق به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار میرود.مزیتی که رشد و بقای سازمان را تضمین خواهد نمود.واضح است سازمانی که از موهبت چنین نیروهایی برخوردار باشد گویسبقت را در عرصه رقابت با دیگر سازمان ها خواهد ربود. بررسی ها نشان می دهد مادامی که کارکنان به دانش سازمانیدسترسی داشته و از آن برای شناخت محیط داخلی و خارجی سازمان به منظور ارتقای کیفیت کاری خود استفاده کنندتوانمندیشان افزایش یافته و این امر رشد سازمانی را به دنبال خواهد داشت.یافته ها نشان می دهد که مدیریت دانش نقشبسیاری در توانمند سازی سرمایه های انسانی بویژه در صنعت برق داشته است و بهره مندی از نیروی انسانی کارآمد و اثر بخشجز در سایه توجه به رویکردهای دانشی محقق نخواهد شد. به همین خاطر توجه به مفهوم نوین مدیریت دانش برای ارتقایتوانمندی نیروی انسانی شاغل در صنعت برق کشور حایز اهمیت است.