سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک
احمد باقری – کارشناس ارشد آب منطقه ای استان مرکزی
میثم صادقی – دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن

چکیده:

هدف ازاینتحقیق ارایه مدل دوبعدی ژئوالکتریک ازمواد تشکیل دهنده پوستهزمین درمنطقه موردمطالعه و همچنین تعیین بهترین گزینه جهت حفرگمانه است درراستای این هدف تعداد20سونداژالکتریک با ارایه شلومبرژه درراستای سه پروفیل ژئوالکتریک اندازه گیری گردید اطلاعات داده های بدست آمده از این سونداژها بصورت فایلی با پسوند datبرای نرم افزارRes2Dinv قابل خواندن می باشد بدین منظور این داده ها را بشرحی که توضیح داده میشود ابتدا به نرم افزار Surfer وارد و سپس خروجی آن را با پسوند dat ذخیره می نماییم سپس با وارد کردن این فایل به نرم افزار Res2Dinv و انجام یک سری عملیات مدل ژئوالکتریکی دوبعدی منطقه مورد مطالعه ترسیم می شود که با مقایسه با نقشه زمین شناسی منطقه صحت و سقم عملیات برداشت ژئوالکتریکی و همچنین نوع مواد موجود درمنطقه براساس مقاومت ویژه ظاهری برای ما مشخص میشود.