سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن جاودان – کارشناس ارشد تجارت الکترونیکی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فتحیان – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سال های اخیر به مدد توسعه و گسترش فناوری های سیار و شبکه های مخابراتی بدون سیم فرصت های جدید بی شماری برای راه اندازی مدل های کسب و کار سیار به وجود آمده است. در همین زمینه تحقیقات مختلفی در دنیا صورت گرفته، که هدف انها ارزیابی محیط تجارت سیار از ابعاد گوناگون به منظور انتخاب گزینه های مناسب بوده است .
در این مقاله با هدف ارزیابی مدل های کسب و کار سیار فراهم کننده محتوا، ابتدا نقش هایتجارت سیار، مدل های کسب و کار سیار و انواع دسته بندی ها و رویکردهای موجود در این خصوص مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد با بررسی چارچوب های رایج ارزیابی مدل های کسب و کار الکترونیکی و مبنا قرا ردادن الگوی اوستروالدر، ساختاری سلسله مراتبی برای مقایسه مدل های کسب و کار در نظر گرفته می شود. معیارهای ارزیابی مدل های کسب و کار سیار نیز بر اساس الگوی مذکور از بررسی ادبیات ارزیابی مدل های کسب و کار سیار و ثابت استخراج می شود.