سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهران ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محمدعلی عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

بیمارستانها از واحدهای خدماتی هستند که مردم در هنگام بحرانهای فردی به آنها مراجعه می کنند ارزیابی عملکرد بیمارستانها می تواند نشانگر رعایت اصول شهروندمداری و سنجش میزان توجه مسئولان نسبت به این امر باشد ارزیابی عملکرد بخش مهمی از مدیریت استراتژیک سازمان است ارزیابی متوازن یکی از مدرن ترین چارچوبهای ارزیابی عملکرد است که علاوه بر بعد مالی ابعادغیرمالی را نیز در مدل ارزیابی لحاظ نموده و با استفاده همزمان از معیارهای کمی و کیفی اقدام به بهترین ارزیابی می نماید. از انجا که شیوه مالی سنتی نمی تواند به طور کامل منعکس کننده عملکرد بیمارستان ها باشد دراین تحقیق با استفاده از رویکرد ارزیابی متوازن و با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه ای نسبت به ارزیابی چهار بیمارستان خصوصی در شهر شیراز اقدام گردید.