سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید علیرضا نجف پور مقدم – گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
عبدالحسین صدرنیا – استاد یار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین، قوچان، ایران
مهرداد نیکبخت – گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده:

امروزه کشورهای دنیا با چالش های وسیعی در حوزه های اقتصادی و رقابت جهانی مواجه اند، کشور ها برای غلبه براین مشکلاتمی کوشند تا با اتخاذ سیاست های و تدابیر ویژه اقتصادی بتوانند بر این مشکلات فائق آیند و کشورشان را از رکود، تورم و بیکارینجات دهند این سیاست های اقتصادی ضمن هماهنگ بودن با سایر حوزه های اجتماعی باید کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند.لذا هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی خود از مکتب ها و الگوهایی در حوزه اقتصاد تبعیت میکند. الگوی اقتصاد مقاومتی که درشهریور ۸۹ توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و پس از آن وارد ادبیات اقتصادی شد بعنوان گمشده اقتصاد ایران می تواند کشور رااز اقتصاد بیمار نجات داده و در فضای ناامن تجارت جهانی موجبات رشد و پویایی اقتصاد ایران را فراهم نماید. برای رسیدن بهاهداف این الگوی اقتصادی باید برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. یکی از این برنامه ریزی که نقش بسیار مهمی جهت دست یابی بهاهداف اقتصاد مقاومتی دارد سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی است. سرمایه گذاری به عنوان رکن اصلی و موتور محرکه اقتصاددر این الگوی اقتصادی دارای مولفه ها و شاخصهایی است، این پژوهش با مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و مصاحبه با خبرگان، هفتشاخص اصلی را برای جهت دهی به سرمایه گذاری بر مبنای اقتصاد مقاومتی ارایه نموده است.