سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد تشتریان – مشهد، دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی کامپیوتر
عباس قائمی بافقی –
محمدحسین یغمایی مقدم –

چکیده:

امروزه با توجه به کاربردهای گسترده شبکههای حسگر بیسیم، نیازمندیهای امنیتی این شبکهها روزبهروز در حال افزایش است. حملات بسیاری نسبت به این شبکهها طراحی شده است که یکی از مهمترین و خطرناکترین آنها حمله Wormhole میباشد که درآن یک حسگر دشمن ترافیک شبکه را از یک منطقه شبکه به همدست خود در منطقهای دیگر ارسال میکند، که این خود باعث مشکلات فراوانی میگردد. ما در این مقاله الگوریتمی کارا از لحاظ مصرف انرژی ارائه نمودهایم که با استفاده از آنتنهای جهتدار موجود در حسگر ها قادر به تشخیص لینکهای معتبر میباشد. در روش ارائه شده، هر گره با استفاده از یک گره تصدیق کننده در همسایگی خود، وجود و یا عدموجودWormholeرا مشخص مینماید. در این روش شرایطی خاص را درخصوص تعیین گره بازبین قرار دادهایم. نقطه قوت روش ارائه شده نسبت به دیگر روشهای مشابه، بهینگی مصرف انرژی و افزایش تشخیص تعداد لینکهای معتبر میباشد. نتایج شبیهسازی نیز نشان از عملکرد موثرتر روش ارائه شده نسبت به روشهای مشابه دارد.