سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام محمدی هچرود – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، کرمان، ایران
مهدیه قزوینی – استادیار بخش مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش پنهان نگاری تصاویر در حوزه فرکانس با ترکیب دو تبدیل موجک گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته ارائه می گردد که برای بهینه سازی آن از الگوریتم زنتیک چندهدفه استفاده شده است. تصویر اصلی با استفاده از تبدیل موجک گسسته در دو سطح تجزیه می گردد، زیرباندهای انتخاب شده به پلاکهای 4*4 تقسیم شده و پس از گرفتن تبدیل کسینوسی گسسته فرکانس های میانی برای درج پنهان نگاره انتخاب می گردد. در این مرحله از الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای انتخاب بهینه مکان تعبیه نهان نگاره استفاده می گردد. نتایج بدست آمده از پیاده سازی روش ارائه شده مقاومت بسیار خوب آن را دربرابر انواع حملات نشان می دهد.