سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حسین پور – مرکز تحقیقات مخابرات ایران- پژوهشکده فناوری اطلاعات- گروه سامانه های
محمد شهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران- پژوهشکده فناوری اطلاعات- گروه سامانه های
سید محمود موسوی نژاد –

چکیده:

در نرم افزارهای مبدل متن به گفتار جدید، گفتار به وسیله الحاق واحدهایی که از یک پایگاه داده بزرگ انتخاب می شوند تولید می شود. انتخاب واحدها بر اساس دو معیار اندازه گیری صورت می گیرد: هزینه الحاق و هزینه هدف. روش های زیادی تا به امروز برای تخمین این هزینه انجام شده است، اما تمام این روش ها به واسطه در نظر نگرفتن فاز دارای کارایی خوبی نیستند. روش جدیدی که در این مقاله ارائه شده است، مبتنی بر ویژگی طیفی استخراج شده توسط LSF و ویژگی فاز می باشد. نتایج آزمایشات مختلف نشان داده است که این روش نسبت به روش معمول انتخاب واحد MFCC دارای عملکرد بهتری می باشد.