سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی الیاسی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی، تهران
حمید مدرس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، تهران
بهزاد خداکرمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج دانسیته و حجم اضافی برای محلولهای دو جزئی از هر یک از پلیمرهای پلی اتیلن گلیکول، پلی پروپیلن گلیکول و پلی وینیل الکل در حلالهای آب و اتانول که به طریق تجربی اندازه گیری شده اند ارائه شده وبا توجه به این نتایج انحراف این محلولها از حالت ایده ال مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یک مدل ترمودینامیکی برای محاسبه اکتیویته حلال در محلولهای
پلیمر-حلال ارائه شده که صرفا از داده های دانسیته استفاده می نماید و مدل به هیچ پارامتر تنظیم پذیری نیاز ندارد. نتایج محاسبه اکتیویته حلال و فشار بخار حلال برای سیستم های تحت بررسی نمایانگر دقت خوب مدل در پیشگویی دو خاصیت مذکور است.