سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی کلانتر – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه یزد، مدیر گروه بخش انرژیهای نو پارک ع

چکیده:

در این مقاله عملکرد سرمایشی یک بادگیردر ناحیه گرم وخشک کویری به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است بدین ترتیب که با جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت آب وهوایی یزد درگذشته وحال از نظر باد و دما،رطوبت وجهت وزش باد و ساعات آفتابی و میزان شدت تابش و همچنین اطلاعات مربوط به انواع بادگیرها ،تئوریها ومعادلات حاکم برحرکت مخلوط هوا و بخارآب داخل بادگیرمورد بررسی قرار گرفته ، ابتدا با اندازه گیری مستقیم دما وسرعت باد در محیط بیرون ودر داخل در محل خروجی هوا از بادگیر برای دو بادگیردر فصل تابستان برای چهار روز متوالی درساعات مختلف روز نتایج ارائه شده و سپس با تدوین یک یک برنامه کامپیوتری به زبان C و حل معادلات در شرایط مختلف هوای ورودی عملکرد سرمایشی بادگیر ارزیابی گردیده است و دراین شبیه سازی اثر پارامترهایی نظیر ارتفاع بادگیر، جنس دیواره بادگیر، مقدار آب تبخیر شده در مسیر حرکت هوا.دمای هوای ورودی وسرعت باد و رطوبت نسبی درنظرگرفته شده ونتایج حاصل از اجرای برنامه تدوین شده ارائه گردیده است، همچنین برای مواقعی که وزش باد وجود ندارد طرح دود کش خورشیدی برای بوجود آمدن جریان خودبخودی ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که اگر بادگیرها به سیستم تبخیر آب در مسیر حرکت هوا مجهز شوند براحتی دمای هوا کاهش می یابد و با سنگین شدن هوا جریان خودبخودی به سمت پایین برقرار می گردد. از طرفی در مناطق گرم و خشک که رطوبت هوا پایین است، همزمان با تبخیر آب رطوبت هوا به مقدار قابل قبولی که استاندارد تهویه مطبوع می باشد، میرسد. سرانجام جهت آنکه از نحوه شکل گیری جریان داخل بادگیر و پروفیلهای سرعت و فشارو رطوبت نسبی و دما وجرم حجمی سیال اطلاعات بیشتری بدست آید واعتبار برنامه کامپیوتری نوشته شده مورد ارزیابی قرارگیرد با استفاده از نرم افزار معتبر Fluent با ایجاد شبکه مناسب در حالت دائم و سه بعدی و اضافه کردن قطرات اب در مسیر هوا با اجرای برنامه در حالتهای مختلف وصرف وقت زیاد با رسیدن به همان نتایج ،اطلاعات ونتایج حاصل از اجرا درحالتهای مختلف که بدست آمده ارائه شده است.