سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز افشارنجفی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنای
ایمان ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابوالفضل کاظمی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنای

چکیده:

طراحی شبکه های توزیع یکی ازمهمترین موضوعات استراتژیک درمدیریت زنجیره تامین است دراین مقاله مافرض کردیم یک مدل موجودی جانمایی که مراکز توزیع ازیک سیاست مرور دوره ای پیوسته پیروی می کنند دراین مقاله یک ترکیب مساله شبکه توزیع جانمایی موجودی که یک ترکیب موثر ازعوامل جانمایی تسهیلات توزیع و مباحث موجودی است تحت تنظیمات مدیریت موجودی فروشنده فرموله شدهاست ما یک مساله جانمایی موجودی دریک زنجیره تامین متشکل ازچندین تامین کننده چندین انبار مرکزی و چندین خرده فروش را درنظر گرفتیم ما یک مدل مساله چندهدفه جانمایی موجودی ارایه کردیم این مدل به صورت یک مساله برنامهر یزی غیرخطی عددصحیح فرموله شده است و برای حل آن یک الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شدها ست.