سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امانگلدی کوچکی – گروه مهندسی برق، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
هادیه سادات حسینی – گروه مهندسی برق، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مسعود رادمهر – گروه مهندسی برق، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

در این مقاله، الگوریتم تکامل تفاضلی برای تخمین صحیح و دقیق فرکانس سیگنال های سیستم قدرت الکتریکی پیشنهاد می شود. مسئله ی تخمین فرکانس، بصورت یک مسئله ی بهینه سازی مدل شده است. به منظور بررسی سیگنال ها از چنجره ی داده برای نمونه برداری استفاده می شود. نمونه های بدست آمده از لحاظ دقت، سرعت و زمان برآورد در الگوریتم های ژنتیک، تکامل تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر اساس نتایج حاصله، الگوریتم تکامل تفاضلی علاوه بر دقت بالا در تخمین پارامترهای سیگنال، در زمان قابل قبول پاسخ می دهد.