سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ثنائی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی – مدیریت دولتی و سیاست گذاری عم

چکیده:

بولدینگ در مقاله معروف خود با عنوان نظریه عمومی سیستمها پدیده هایی را تحت عنون پدیده های سیستمی معرفی کرده است. وی آنها را پدیده هایی معرفی کرده ایت که کلی و عمومی اند و به این دلیل که از شباهت های موجود میان یک پدیده در علوم مختلف بدست امده اند لذا در همه ی آنها علوم قابل استفاده هستند . این نوشته به بررسی پدیده تغییر -به عنوان یکی از پدیده های سیستمی-می پردازد. بدین ترتیب بیان خواهد شد که علت دشواری تغییر ، نحوه ی انطباقی است که سیستم با محیط خود و به منظور انطباق با آن برقرار می مند چرا مه روابط همواره با نوعی وابستگی همراه هستند. به عبارتدیگر رابطه و وابستگی دو روی یک سکه اند . حال تعدد و شدت عمق ارتباطی که سیستمها با محیط خود برقرار می کند موجب شواری تغییر در آنها خواهد گردید. در نهایت نیز چهارچوبی برای تحلیل انواع تغییرات ارائه خواهد گردید.