سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی علویجه – پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
منصور امیدی – استاد دانشگاه تهران
آتنا اولادزاد – پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
علیرضا اطمینان – پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

چکیده:

استخراج DNA ژنومی با کیفیت و کمیت بالا یکی از مهم ترین نیازهای موجود در ژنومیکس به شمار می آید. امکان استخراج DNA از برخی بافت های گیاه وجود دارد و همیشه استخراج DNA از برگ های تازه انجام می شود. به علت حضور ترکیبات پلی ساکارید، آلکالوئید، تانن و فنولی در برگ های گیاهان دارویی، استخراج DNA به سهولت انجام نمی گیرد، بنابراین یافتن روشی مناسب برای کاهش این ترکیبات مفید به نظر می آید در این تحقیق DNA ژنومی از کالوس و بافت های غیر تخصصی گیاه مشک بو که پایین ترین سطح این مواد را دارد استخراج شده است. همچنین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده به وسیله الکتروفورز ژل اگارز مشخص می گردد. نتایج نشان می دهد که DNA ژنومی استخراج شده نسبتا خالص و مطلوب است و استخراج DNA از کالوس در این روش پیشنهاد می گردد.