سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی اسدامرجی – کارشناس ارشد راه و ترابری مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
نغمه رسولی – کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

یکی از مشکلاتی که محورهای کوهستانی را تهدید می نماید، ریزشهای دامنه ای می باشد. به همین دلیل شناسایی نقاط ریزشی و ارزیابی خطر آنها و ارایه راهکارهای پیشگیرانه بسیار حایز اهمیت است. در پژوهش پیش رو روشهای ارزیابی خطر ریزش های دامنه ای و پارامترهای موثر آن، در دیگر کشورها شناسایی می گردد و پس از آن بهترین روش و متناسب با شرایط کشور انتخاب می گردد و پارامترهای جاده های کوهستانی کشور به آن اضافه می شود و درنهایت الگویی جهت ارزیابی خطر ریزش دامنه ای در جاده های کوهستانی کشور ارایه می گردد. به عنوان مطالعه موردی کیلومتر 85 تا 105 محور کرج- جالوس انتخاب شده است که نتایج اجرای الگو در آن در انتهای مقاله ارایه می گردد