سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی اسدامرجی – کارشناس ارشدمرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
کامران رحیمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

یکی از مشکلات ریزشی که جاده های کوهستانی را بخصوص در ماههای سرد سال تهدید می کند ریزش بهمن می باشد به همین دلیل شناسایی نقاط بهمن خیز و ارزیابی خطر آنها و ارایه راهکارهای پیشگیرانه بسیار حایز اهمیت است. در پژوهش پیش رو روشهای ارزیابی خطر ریزش بهمن و پارامترهای موثر آن، در دیگر کشورها شناسایی می گردد و پس از آن با مدنظر قرار دادن شرایط کشور پارامترهای اصلی انتخاب می گردد و الگویی جهت ارزیابی خطر ریزش بهمن در جاده های کوهستانی کشور ارایه می گردد. یکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده در الگوی ارزیابی پارامترهای زمین شناسی می باشد. در نهایت الگوی ارزیابی در جاده کرج-چالوس که از محورهای بهمن خیز کشور محسوب می گردد استفاده می شود