سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صادق زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
ابراهیم تقوی مقدم – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیط

چکیده:

اکوتوریسم شکل جدیدی از توریسم بوده که ویژگیهای جغرافیایی منطقه محیط زیست زیبایی های بومی میراث تاریخی و کیفیت بهتر زندگی ساکنان محلی را محافظت کرده یا آن را گسترش میدهد دریاچه بزنگان بزگترین دریاچه طبیعی شمال شرق کشور و تنها اثر ملی طبیعی استان خراسان می باشد که درمحدوده شهرستان سرخس واقع شده است با توجه به قرارگیری این دریاچه درپهنه خشک شمال شرق کشور درسالهای اخیر به دلیل خشکسالی های پیاپی و همچنین بهره برداری روستائیان از آب چشمه های بالادست منطقه ایندریاچه کم آب تر شده است طبیعی است که مطالعات و برنامه ریزی های اکوتوریستی باید براساس توانمندی ها و پتانسیل های دائمی و پایان ناپذیر یک منطقه باشد و اگر قبل از برنامه ریزی گردشگری دریک منطقه مطالعات پایه صورت نگیرد باعث هدرردادن سرمایه و امکانات می شود روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی و علی است دراین تحقیق ابتدا با استفاده از نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و همچنین داده های اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه به بررسی منطقه حفاظت شده بزنگان پرداخته شده و سپس با مطالعات میدانی و بررسی اسناد و آمار به تحلیل قابلیت ها و پتانسیلهای توسعه اکوتوریسم پرداخته شده است