سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیان یزدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمرکز آموزش الک
محمد عبدالهی ازگمی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ایران، تهرا

چکیده:

در حال حاضر کلیه سیستمهای نرم افزاری، پایگاههای اطلاعاتی و وب سایتهای مرتبط با بازار برق کشور، توسط پیمانکاران داخلی طراحی شده و روز به روز توسعه می یابند . از طرفی کانالهای تبادل الکترونیکی داده ها بین ستاد این بازار و بازیگران طرف معامله آن بطور کامل امن نیست. از این رو یکی از نگرانیهای مدیران ستادی و حتی بازیگران بازار برق ایران، مسئله حفظ امنیت اطلاعات و اعتبار عملیات جاری در این بازار است. این مسئله از آنجا ناشی می شود که بازار برق ایران بر پایه مد ل بنگاه به بنگاه تجارت الکترونیکی فعالیت دارد و لذا فرآیندهای عملیاتی در این بازار، اساساً ماهیت مجازی دارند و به تبع آن، استفاده از بسترهایی نظیر : شبکه اینترنت، خطوط تلفن شهری و غیره جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات، به احتمال آسیب پذیری آن بیشتر دامن می زند . لذا یکی از اهداف حوزه ستادی بازار برق ایران این است که تا حد ممکن، ضریب اعتماد و قابلیت اطمینان کلیه سیستمهای عملیاتی در آن را افزایش داده و جلوی مخاطرات امنیتی بازار برق کشور را بگیرد. در این مقاله سعی شده، با ارائه راه حلها یی عملی که مبنا و الگوی علمی دارند و قبلاً تجربه شدهاند، به بهبود وضعیت امنیت اطلاعات و ارتباطات بازار برق ایران کمک شود.