سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیروان پرسته – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت
مهدی روشن ضمیر – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت
غلامرضا جلالی نایینی – دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در تحقق شبکه هوشمند توزیع برق، یکی از مسائل مهم کشف اتوماتیک وقایع در جریان دادهها و ردهبندی آن ها جهت تصمیمگیریهای سریع میباشد. در سیستمهای قدرت، در هر لحظه فرکانس جریان توزیع شده در شبکه اندازه- گیری شده و از طریق یک بستر ارتباطی به مرکز کنترل ارسال میشود. به دلیل رقابت بین تولیدکننده و مصرفکننده در این شبکه، همواره فرکانس جریان درحال نوسان میباشد. اتفاقات ناخواسته مانند نویز، اتصالی و یا خارج شدن تولیدکننده از مدار موجب نوسانات شدید در فرکانس جریان این شبکه میشود که شناسایی آنها به صورت لحظهای در پیشگیری اتفاقات بعدی میتواند بسیار موثر باشد. به واقع امکان تصمیمگیری سریع در چنین شبکههایی با جریان دادهای بزرگ و مستمر امری حیاتی میباشد. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از خوشهبندی اقدام به شناسایی وقایع مخرب در جریان دادههای فرکانسی نماییم. نتایج به دست آمده نشان میدهند که استفاده از این روش میتواند به خوبی و با دقت مناسب وقایع مخرب مورد نظر را شناسایی نماید.