سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – استادیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن نجفی علمدارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

بررسی ها نشان میدهد حدود 50-60 درصد از تصادفات در راه های دوخطه برون شهری رخ میدهد وقتی توجه به راه های دوخطه ضروری تر میگردد که بدانیم در سال 1388 84/8 درصد از راه های کشور را اینگونه راه ها تشکیل می داده اند. دراین پژوهش با بررسی فواصل دید سبقت مورد استفاده درکشورهای مختلف و کشور ایران و نیز با بررسی تاثیر حاشیه امنیت درمشخصنمودن مناطق سبقت آزاد و سبقت مشروع راه کارهایی عملی برای بهبود ایمنی این گونه راه هاارایه میگردد.