سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی محمدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرداد اردبیلی پور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا مبینی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در سیستم های مخابرات سیار مساله همسان سازی کانال به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است، اما پیشرفت های چشمگیر مخابرات سیار چالش های جدیدی را در این زمینه پیش رو قرار می دهد. خصوصا با معرفی کدهای فضا – زمان و نیز رویکردی که به استفاده از آنتن های آرایه ای صورت گرفته است، ارایه روش همسان سازی که بتواند در هر لحظه تغییرات کانال را با سرعت و دقت بالا و با حجم پایین تری از محاسبات دنبال کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف این مقاله بررسی و پیشنهاد روش تخمین کانال مبتنی بر روش های تطبیقی در سیستم MIMO-OFDM، در گیرنده است. در این راستا با بررسی روش تخمین کانال LS و با توجه به MSE محاسبه شده برای این روش، رشته های آموزشی بهینه را برای این سیستم طراحی نموده و روشهای تطبیقی مبتنی بر الگوریتم های LMS و RLS را برای تخمین کانال سیستمی که رشته های مستقل دیتا را از آنتن های فرستنده ارسال می کند معرفی خواهیم کرد. در روش تطبیقی پیشنهادی این الگوریتم ها قادر خواهند بود با بهره گیری از یک روش بازگشتی ضرایب کلیه زیر کانال های بین آنتن های فرستنده و یکی از آنتن های گیرنده را تخمین بزنند. کارایی الگوریتم های RLS و LMS پیشنهادی به وسیله شبیه سازی بررسی شده و نتایج تخمین را با روش LS مقایسه خواهیم نمود.