سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا احدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
عسکر حسین پورآهنگری – کارشناس ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن

چکیده:

ایمنی یکی از مهمترین ویژگیهای صنعت حمل و نقل ریلی است حصول و حفظ سطح مطلوبی از ایمنی مستلزم برنامه ریزی ارزیابی و کنترل می باشد به همین منظور یک سیستم کارآمد مدیریت ریسک دراغلب راه آهنهای پیشرفته دنیا استفاده می شود حادثه خروج از خط به عنوان یکی از مهمترین سوانح ریلی درجهان شناخته می شود براساس گزارشات مرکز تحقیقات راه آهن ایران درسال 81 بطورمتوسط تعداد 14 مورد خروج از خط به ازای یک میلیارد واحد حمل در راه آهن جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده کهاین مقدار 18 برابر بیشتر ازمتوسط کشورهای عضو اتحادیه بین المللی راه آهن ها می باشد دراین مطالعه سوانح خروج از خط در راه آهن ایران مورد بررسی قرارگرفته و فراوانی حوادث خروج از خط قطارهای باری درسالهای 85 تا 88 استخراج شده و علل بروز این حوادث تعیین شده است و نهایتا توصیه هایی به منظور کاهش سطح ریسک به سطح متوسط کشورهای عضو UIC ارایه شده است.