سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دکتری راه و ترابری استادو عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن ذوقی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل
حمید دهقان بنادکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

دردوره ده ساله 1380 الی 1389 نرخ تلفات موتورسواران کشور با 230% رشد به 6870 نفر رسیده است درتهران نیز از 2273 کشته درحوادث رانندگی حدود 23% مربوط به موتورسیکلت سواران بوده است این درحالی است که درآمریکا توانستند با اجرای صحیح راهکارهای مختلف تلفات سال 2010 را به کمترین میزان بعد از سال 1949 برسانند دراین مقاله بررسی راه کارهای کاهش تلفات موتورسواران در تهران اولویت هریک از اقدامات با لحاظ نمودن شاخصهای موثر تعیین گردیده و یک متدولوژی جهت اتخاذ تصمیم درست از سوی مسئولان شهری با استفاده از مدل AHP ارایه می گردد.