سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود احمدی نژاد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
اشکان خیر – دانش آموخته کارشناسی اردش دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله مدلبهینه سازی تعمیر و نگهداری روسازی شبکه را با هدف افزایش ایمنی راه های برون شهری براساس پارامترهای ترافیکی و طرح هندسی ارایه می کند این روش توسط مدل پیش بینی مارکوف و الگوریتم بیشینه – کمینه مورچگان حل می شود.