سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
محمدرضا محمدی رمضانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

چکیده:

دردهه های اخیر توجه و علاقه محققین اکادمیک به جنبه های کاربردی حسابداری مدیریت رو به کاهش نهاده است این مقاله برخی از علل این پیشامد را نشان میدهد طی چند دهه ی گذشته شاهد تشکیل و استقرار حسابداری مدیریت به عنوان یک علم اجتماعی در اکادمی ها بوده ایم این امر اعتبا راکادمی های حسابداری را افزایش داده است هر چند بدین معنی نیز می باشد که محققین اکادمیک هسته ی فنی رشته خود و مشکلات و موضوعات آن را نادیده گرفتند درحالیکه انها رابطه کاربردی مستقیم دارد نتیجه گیری می شود که نیاز است تا محققین اکادمیک تمرکز قوی تر به هسته ی فنی موضوع داشته باشند و یافته های تحقیقات تجربی را به کارگیرند بهطوری که بتوانند از آنها برای ایجاد و توسعه و پشتیبانی عملیو کاربردی استفاده نمایند