سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جعفر زرین – دانشگاه پیام نور مرکز اسداباد

چکیده:

شبکه عصبی ماشینی برای مدل کردن ذهن انسان است سیستم پردازش اطلاعات در ذهن انسان بصورت غیرخطی موازی و با پیچیدگی بالا است بنابراین شبکه عصبی سیستم پردازشگر توزیع یافته موازی است که ا زواحدهای پردازشگر ساده به نام نرون تشکیل یافتهاست در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به اطلاعات کاملی از صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه ان نیاز است دراین تحقیق برای تقریب رابطه بین شاخص های ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی از دو مدل شبکه عصبی استفاده شده است پس از بررسی دو مدل مشخص شد مدل پرسپترون دولایه در تخمین تابع مورد نظر و با توجه به بازه داده ها عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی با توابع پایه شعاعی دارد. درمدلهای ارائه شده دراین تحقیق با دستیابی به تابع تخمین زن با میزان خطای یک درصد وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی به اثبات می رسد.