سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
پروین سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

روند صنعتی شدن جوامع بشری و رشد روز افزون و سریع تکنولوژیهای مختلف در جهان و ابداع و ارائه روشهای جدید در صنایع و وقوع اختراعات و اکتشافات علمی و فنی باعث گردید انسان امروزی در معرض تهدید و فشار آن چیزهایی قرار بگیرد که خود به دست خود ساخته و ایجاد کرده است. نتایج بررسی های انجام شده، نشان می دهد که عامل اصلی اغلب حوادث، رفتارهای نا ایمن انسان می باشد. در همین راستا یکی از روشهای قطعی درکاهش حوادث، کنترل نرخ رفتارهای نا ایمن در میان کارکنان می باشد که آن هم از طریق ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عملی می شود. هدف کلی از این مطالعه ارزیابی فرهنگ ایمنی و یافتن نرخ رفتارهای نا ایمن افراد و ارتباط این دو پارامتر بوده است. در این مطالعه ما ابتدا به ارزیابی فرهنگ ایمنی در کارخانه لوله نورد اکباتان همدان پرداختیم و شواهد و مدارک موجود از پرسشنامه استاندارد استفاده شد گام بعدی برآورد نرخ رفتارهای نا ایمن افراد بوده است. در مرحله بعد مطالعه اصلی شروع می شود بدین شکل پس از انجام مطالعه پایلوت و تعیین تعداد رفتارهای لازم که بایستی مورد مشاهده قرار گیرد.میانگین نمره فرهنگ ایمنی در میان کارکنان لوله نورد اکباتان همدان مثبت ارزیابی شد. در صد رفتارهای نا ایمن افراد بعد از مشاهدات بدست آمده و بعد از بررسی با نرم افزار spss, excel مورد بررسی قرار گرفت.نتایج ارتباط بین فرهنگ ایمنی با رفتار نا ایمن مورد بررسی قرار گرفت