سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه اپویی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
محسن طیبی – دکترای مدیریت ورزشی و دانشیار دانشگاه ارومیه
میرحسن سیدعامری – دکتری مدیریت ورزشی و استادیار دانشگاه ارومیه
میرمحمد کاشف –

چکیده:

هدف برسی میزان استفاده از اینترنت در کمیته ملی المپیک و تبیین ارتباط آن با درجه تحقیق ابعاد سازمان یادگیرنده شامل: یادگیری مداوم، جستجو و گفت و شنود، یادگیری تیمی، سیستم های ادغام شده، توانمندی سازی، پیوند با سیستم و رهبری راهبردی می باشد.