سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه کردستانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کارآفرینی به عنوان پدیده ای که اصلی ترین سرمایه مورد نیاز آن داشتن خلاقیت ، جسارت ، پیشرفت و بهره گیری به موقع از فرصت هاست ، از مهمترین منابع بالقوه اقتصادی ، افزایش بهره وری ، کالا و خدمات جدید محسوب میگردد کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم ، رشد ، توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می کند . کارآفرینی هنری است که ویژگی های آن سازگاری با جامعه است ، کارآفرینان لوکوموتیوهای توسعه هستند که با به حرکت درآوردن واگنهای اقتصاد ، اشتغال ، تولید ، فنآوری و سرمایه ، توسعه پایدار را به ارمغان می آورند در واقع کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصتها و موقعیت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه ی این موقعیت ها دارند ، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد محسوب می شوند . چندین نیروی پویا از قبیل اختلال های فناوری ، نوسان اقتصاد و یا تغییرات سابقه ، فرصت ها و تهدید های جدیدی را برای سازمان ها و جوامع تبدیل شده از سراسر جهان به ارمغان اورده اند . به منظورمقابله با این تغییر نیروها ، دولتها و سازمان های دولتی و خصوصی بیش تر و بیشتر از اهمیت کارآفرینی آگاه می شوند با توجه به رویکرد شومپیتر فرایند کارآفرینی به منزله یکی از فاکتورهای کلیدی در توسعه اقتصادی یک کشور یا منطقه است . هدف این مقاله بررسی مفاهیم توسعه اقتصادی و کار آفرینی و تاکید بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی است . این مفاله بعضی از فاکتورهای اصلی دخیل در روابط بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی را بیشتر از هر زمان در تاریخ بیان می کند.