سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم خدائی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهدی کارگرفرد – دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان
سیدمحمد مرندی – دانشیار دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده:

؛MS یک بیماری مزمن و ناتوان کننده ی سیستم عصبی است، که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می کند. عامل این بیماری که هنوز ناشناخته است، با از بین بردن ماده ای به نام میلین باعث ایجاد اختلال در هدایت جریانات عصبی و الکتریکی شده و به دنبال آن به تدریج بخشی از عضلات بدن توانایی خود را از دست می دهند. اغلب مطالعات وضعیت های تنفسی بیماران MS را با ناتوانی در راه رفتن (فلج پائین تنه یا بالاتنه)، ضعف عضلات دمی یا بازدمی آنها گزارش کرده اند. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های ترکیب بدنی و چهار چوب بدن با عملکرد ریوی در بیماران MS مس باشد.